zorg in natura

Bij een scootmobiel aanvragen via zorg in natura onder de WMO. In dat geval wordt er ondersteuning verleend direct van een zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder is door de gemeente gekozen en de gemeente geeft de zorgaanbieder het geld dat nodig is voor de ondersteuning. Bij zorg in natura hoeft u als individu niets te regelen.

Met betrekking tot scootmobielen zit het bij zorg in natura als volgt. U krijgt van de gemeente een scootmobiel in bruikleen. Bij zorg in natura heeft de gemeente in samenwerking met de zorgaanbieder (Harting Bank en Welzorg zijn de bekendste spelers) een beperkt aantal verschillende scootmobielen gekozen. Een van deze scootmobielen krijgt u dan in bruikleen. U kunt dus niet zelf het door u gewenste scootmobiel kiezen. Maar u hoeft daarvoor ook niets te regelen en u heeft geen verantwoording af te leggen.

Indien u meer keuzevrijheid wilt, dan kiest u voor het PGB (persoonsgebonden budget) voor een scootmobiel.